OZNAM podielnikom

Urbárske pozemkové spoločenstvo oznamuje svojím podielnikom, že na základe rozhodnutia UVZSR zo dňa 9.3.2020, zakazuje organizovať podujatia na obdobie dňa  od 10.3.2020 do 23.3.2020. Z tohto dôvodu sa ruší valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať 15.3.2020.
Nový dátum konania Vám bude včas oznámený, prostredníctvom našej webovej stránky a oznámenia v obecnom rozhlase.

Za pochopenie ďakujeme

výbor spoločenstva.

Posted in Oznamy | Leave a comment

Nové dokumenty na stiahnutie

oznamDodatok č. 4

RUZ 2018

Zmluva o založení UPS aj s dodatkami k 17.3.2019

Zápisnica 2019 net

Uznesenia-VZ-vzostupne-1

 
Posted in Oznamy | Leave a comment