Author Archives: admin

Žiadosti valné zhromaždenie

Posted in Oznamy | Leave a comment

Ponuka na predaj urbárskeho majetku členom urbáru

Oznamujeme všetkým členom urbáru, že podielník p. Červík Bohuslav, bytom Francovce 582/6, 087 01 Giraltovce, ponúka na predaj svoje diely v počte 2.18 diela, čo predstavuje 794,42 m2 za cenu 20,00 €/m2 prostredníctvom výboru UPS  uplatňuje predkupné právo pre podielnikov. Záujemcovia … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment

Nové dokumenty na stiahnutie

Zapisnica.-z-VZ-10.6.2021-1 RUZ-2020  

Posted in Oznamy | Leave a comment

OZNAM podielnikom

Výbor spoločenstva UPS Kysucký Lieskovec rozhodol na svojom zasadnutí dňa 1.10.2020, že valné zhromaždenie podielnikov spoločenstva bude prebiehať dištančnou formou. Termín ukončenie valného zhromaždenia je do 15.11.2020.Žiadame podielnikov, aby vyplnený hlasovací lístok, ktorý im bol práve doručený, odovzdávali naspäť a … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment