Author Archives: admin

Valné zhromaždenie spoločenstva za rok 2023

Výbor Urbárskeho spoločenstva Kysucký Lieskovec č. 29 pozýva svojich členov na riadne Valné zhromaždenie spoločenstva za rok 2023  konaného dňa 17.3.2024 v sále Kultúrneho domu Kysucký Lieskovec s nasledovným programom: 1. Prezentácia podielnikov od 13,00 do 14,00 hod2. Privítanie a … Continue reading

Posted in Pozvánky | Leave a comment

Oznam

Vážený podielníci, upozorňujeme Vás, že podpisovať nájomné zmluvy za naše spoločné  nehnuteľnosti, ktoré patria Urbáru môže podľa zákona  97/2013 v znení zákona 110/2018, podľa §16,  odst. 2 iba výbor spoločenstva a nie jednotliví podielníci. Znenie §16 odst. 2 znie: „Výbor … Continue reading

Posted in Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam

Nové dokumenty na stiahnutie

Uznesenie VZ 2022 schválené Zápis UPS 2023 riadna RUZ 2022  

Posted in Oznamy | Leave a comment