Category Archives: Pozvánky

Pozvánky na rôzne udalosti

Pozvánka na valné zhromaždenie spoločenstva

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Kysucký Lieskovec č. 29, oznamuje svojim členom, že dňa 26.3.2023 sa koná valné zhromaždenie spoločenstva so začiatkom o 14:00 hodine v sále KD Kysucký Lieskovec. Každému podielnikovi bola zaslaná pozvánka s programom, splnomocnenie a ročná účtovná … Continue reading

Posted in Pozvánky | Leave a comment