Pozvánka na valné zhromaždenie spoločenstva

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Kysucký Lieskovec č. 29,

oznamuje svojim členom, že dňa 26.3.2023 sa koná valné zhromaždenie spoločenstva

so začiatkom o 14:00 hodine v sále KD Kysucký Lieskovec.

Každému podielnikovi bola zaslaná pozvánka s programom, splnomocnenie a ročná účtovná závierka.  

Výbor UPS Kys. Lieskovec

This entry was posted in Pozvánky. Bookmark the permalink.

Comments are closed.