Ponuka na predaj urbárskeho majetku členom urbáru

Oznamujeme všetkým členom urbáru, že podielník p. Červík Bohuslav, bytom Francovce 582/6, 087 01 Giraltovce, ponúka na predaj svoje diely v počte 2.18 diela, čo predstavuje 794,42 m2 za cenu 20,00 €/m2 prostredníctvom výboru UPS  uplatňuje predkupné právo pre podielnikov. Záujemcovia sa môžu ohlásiť buď mailom alebo telefonický v termíne do 9.8.2021.

Mgr. Ľudmila Pijaková

                                                                                      

This entry was posted in Oznamy. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár