OZNAM podielnikom

Výbor spoločenstva UPS Kysucký Lieskovec rozhodol na svojom zasadnutí dňa 1.10.2020, že valné zhromaždenie podielnikov spoločenstva bude prebiehať dištančnou formou. Termín ukončenie valného zhromaždenia je do 15.11.2020.
Žiadame podielnikov, aby vyplnený hlasovací lístok, ktorý im bol práve doručený, odovzdávali naspäť a to: buď zaslali poštou, alebo vložili do schránky, ktorá sa nachádza vo vestibule obecného úradu vľavo alebo odovzdali niektorému členovi výboru spoločenstva.

Pijaková Ľudmila
predseda spoločenstva

This entry was posted in Oznamy. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár