OZNAM podielnikom

Urbárske pozemkové spoločenstvo oznamuje svojím podielnikom, že na základe rozhodnutia UVZSR zo dňa 9.3.2020, zakazuje organizovať podujatia na obdobie dňa  od 10.3.2020 do 23.3.2020. Z tohto dôvodu sa ruší valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať 15.3.2020.
Nový dátum konania Vám bude včas oznámený, prostredníctvom našej webovej stránky a oznámenia v obecnom rozhlase.

Za pochopenie ďakujeme

výbor spoločenstva.

This entry was posted in Oznamy. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár